Kerkdienst Helderse Visserijdagen 2015

Helderse Visserijdagen 2015Het Nieuwedieper Visserskoor (NDVK) verleende medewerking aan de kerkdienst met als solisten Lucas Kramer en Myrthe Ebbers. De solisten zongen met begeleiding van een muziekband de nummers “Dan zie je mij een korte tijd” en “Er zal dan vrede zijn”’. Hierna volgde het NDVK met als solist Lucas Kramer en werd het lied “ik Ben een Koninklijk kind” ten gehore gebracht. Het klonk erg mooi in de zaal. Hierna nam de kerkdienst een aanvang. Na de inleiding door de voorganger zong ons koor met de beide solisten “Heer ik kom tot U”.

 

Kerkdienst Helderse Visserijdagen 2015

Helderse Visserijdagen 2015Het Nieuwedieper Visserskoor (NDVK) verleende medewerking aan de kerkdienst met als solisten Lucas Kramer en Myrthe Ebbers. De solisten zongen met begeleiding van een muziekband de nummers “Dan zie je mij een korte tijd” en “Er zal dan vrede zijn”’. Hierna volgde het NDVK met als solist Lucas Kramer en werd het lied “ik Ben een Koninklijk kind” ten gehore gebracht. Het klonk erg mooi in de zaal. Hierna nam de kerkdienst een aanvang. Na de inleiding door de voorganger zong ons koor met de beide solisten “Heer ik kom tot U”.

Wat indruk maakte is het gesprek met de kinderen dat vlootaalmoezenier Kamp op ludieke wijze uitvoerde. Gekleed in zijn marine uniform had hij een visserspet op en bij zich een hengel en een kistje. Na zijn oproep tot de zaal kwamen er 17 kinderen naar voren. Hij hield een korte vertelling over de wonderbaarlijke visvangst. Zelf had hij het over de visvangst van een gouden kistje, waarin een briefje zat waarop stond geschreven: “In deze schatkist zit datgene waar God het allermeeste van houdt.” Een paar kinderen mochten zien wat er in dat kistje zat. Ze openden het deksel en zagen een …. spiegel. Zij zagen dus zichzelf. Het NDVK zong vervolgens met Lucas Kramer het lied “Er is een God die hoort”.  Er volgden nu twee lezingen. De eerste ging over de vertelling van de wiegster, uit het evangelie van Vincent van Gogh. Vincent schilderde La Berceuse, de wiegster, een oude Bretonse legende. Wanneer Bretonse vissers ’s nachts in een storm op zee zijn, zien zij plotseling een visioen: een oude vrouw op de voorsteven van de boot voor hen een wiegenliedje zingen. Zij zijn niet bang voor haar, want zij weten dat het de wiegster is, de vrouw die hen in slaap wiegde toen zij klein waren en die nu opnieuw bij hen komt om hen tot rust te wiegen in de slingerende boot. Van Gogh ontwierp het als een drieluik: de wiegster als Maria in het midden, met het wiegenkoord in de hand. Op de zijpanelen links en rechts zonnebloemen, als kandelaars vol licht en leven. In het drieluik probeert Vincent het zo uit te beelden, dat God als de zee de schepen en de vissers draagt, wiegt, troost en beschermt. Maria houdt het wiegenkoord vast. Wij staan niet alleen. Als het stormt worden we vastgehouden. Wij zijn in Gods hand.

Visserijdagen 2015Het koor zong hierna Psalm 136 “Looft den Heer want Hij is goed”. Onze dirigent had bij dit lied gekozen afwisselend voor het harde en het zachte geluid van ons koor en dat werd heel goed in de drie coupletten uitgevoerd.  In de tweede lezing werd uit Lucas 5 het verhaal over de wonderbaarlijke visvangst voorgelezen. Ds. Van Middendorp vergeleek deze vertelling met de mensen uit Afrika, die in grote getale met gammele boten uit de bittere armoede waren gevlucht naar Europa. Ze hadden alles verloren. Hun laatste hoop was het bereiken van de overkant van de zee. Het zijn elke dag zoveel mensen dat netten dreigen te scheuren. Met deze netten wordt bedoeld het netwerk Europa en de hulp moet niet komen van enkele landen alleen, maar met elkaar moeten we deze mensen redden. We moeten solidair zijn …….

Na de meditatie zong ons koor “Voor hen die zijn in nood op zee”. Een extra couplet was toegevoegd voor de gemeente. Aalmoezenier Kamp nodigde na de gebeden en voorbeden iedereen uit om een kaarsje aan te steken. De brandende kaarsjes werden op het podium neergezet en een vijftigtal mannen en vrouwen kwamen naar voren. Het was een indrukwekkend gezicht. Myrthe en Lucas zongen hierop het lied “Verberg mij nu”. Lucas zong tijdens de collecte nog een lied “De zee en ik” genaamd.

Het NDVK zong na de collecte het lied “De Storm”, een lied dat nog altijd precies past bij de Helderse Visserijdagen. Na de zegen zongen de solisten nog het lied “Blessings” en sloot het Nieuwedieper Visserskoor de dienst af met “Ziet in blinde razernij”.

© Nieuwedieper Visserskoor - geproduceerd door ShipData.nl

Please publish modules in offcanvas position.